Μάθετε για τη Δρα. Μασούρη

Η ιατρός Μασούρη Σοφία εισήχθη το 1998 στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2004 με βαθμό "Λίαν Καλώς". Το διάστημα 2005-2007 εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της θητείας της στο αγροτικό ιατρείο Μπατσίου στην Άνδρο. Το διάστημα 2008-2010 ξεκίνησε ειδικότητα Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Α. Φλέμινγκ στην Αθήνα.

Στη συνέχεια προσλήφθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός μέχρι και το 2014. Αποτέλεσε κύρια ερευνήτρια σε πλήθος ερευνητικών πρωτοκόλλων και κλινικών μελετών αναφορικά με τις καινοτόμες βιολογικές θεραπείες σε νοσήματα όπως η ψωρίαση, η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα και η ατοπική δερματίτιδα.

Επίσης το διάστημα 2010-2015 εκπλήρωσε την διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Κλινικά χαρακτηριστικά, συνοσηρότητα , ψωρίαση τύπου Ι &τύπου ΙΙ:ομοιότητες, διαφορές και συσχέτιση με αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και πολυμορφισμούς γονιδίων." με βαθμό "Άριστα"και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το διάστημα 2014-2017 ολοκλήρωσε την ιατρική της ειδικότητα με εξετάσεις με βαθμό <<Άριστα>> στην Δερματολογία-Αφροδισιολογία στην Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός όπου και εκπαιδεύτηκε σε όλους τους τομείς της Κλινικής Δερματολογίας, την Δερματοχειρουργική και την παιδοδερματολογία.

Η ιατρός διαθέτει άδεια ασκήσεως σε Ελλάδα και Κύπρο - Δέχεται ασθενείς και μέσω ΓΕΣΥ.

Το έτος 2017 μετά από υποτροφία που έλαβε από το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός και για 3 μήνες μετεκπαιδεύτηκε στην αισθητική δερματολογία στην κλινική Victoria Park στο Μόντρεαλ του Καναδά και παρακολούθησε πρωτοπόρες θεραπείες laser, body sculpture και νεότερες τεχνικές ενέσιμων θεραπείων.

Από το 2017 μέχρι και σήμερα συνεργάζεται ως επιστημονικός σύμβουλος με γνωστή πολυεθνική εταιρία όσον αφορά στις βιολογικές θεραπείες στην ψωρίαση, την διαπυητική ιδρωταδενίτιδα και την ατοπική δερματίτιδα ενώ παράλληλα ιδιωτεύει ως Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος σε δερματολογικό κέντρο της Αθήνας όπου διαχειρίζεται μεγάλο όγκο ασθενών κλινικής και αισθητικής δερματολογίας. 

Η Δρα Μασούρη διαθέτει πλήθος παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Μετεκπαίδευση

2013: Πιστοποιητικό παρακολούθησης σε σεμινάρια κλινικών μελετών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

2013: Συμμετοχή στο σεμινάριο Δερματοογκολογίας στο Βερολίνο, Γερμανία.

2015: Συμμετοχή στο ESDR/EADV Summer Research Workshop 2015 Inherited and Acquired Bullous Diseases – From the bench to the patient, Marburg, Γερμανία.

Δημοσιεύσεις

Childhood and adolescent psoriasis in Greece: a retrospective analysis of 842 patients. Moustou AE, Kakourou T, Masouri S, Alexopoulos A, Sachlas A, Antoniou C.Int J Dermatol.

Replication of risk variants for psoriasis in a Southern European case-control study: correlation with clinical subphenotypes.

Masouri, I. Stefanaki, K.P. Kypreou, E. Kodela, G. Bethimoutis, G. Ntritsos, E. Evangelou, A.J. Stratigos and C. Antoniou. British journal of Dermatology 2015 Aug;173(2):552-4.
Participation in the writing of the academic publication for Dermatology-Venereology of Professor C.Antoniou.2015

Short-contact low-dose MAL-PDT for acne vulgaris. Dessinioti C, Masouri S, Drakaki E, Katsambas A, Antoniou C. Br J Dermatol. 2016 Feb 8

A Pharmacogenetic Study of Psoriasis Risk Variants in a Greek Population and Prediction of Responses to Anti-TNF-α and Anti-IL-12/23 Agents. Masouri S, Stefanaki I, Ntritsos G, Kypreou KP, Drakaki E, Evangelou E, Nicolaidou E, Stratigos AJ, Antoniou C.Mol Diagn Ther. 2016 Jun;20(3):221-5.

Prospective evaluation of incobotulinumtoxinA in the management of the masseter using two different injection techniques. Andreas Nikolis, Kaitlyn M Enright, Sofia Masouri, Steven Bernstein, Christina Antoniou.

Moustou AE, Kakourou T, Masouri S, Alexopoulos A, Sachlas A, Antoniou C. Childhood and adolescent psoriasis in Greece: a retrospective analysis of 842 patients. International Journal of Dermatology. 2014 Dec;53(12):1447-53. 

Masouri S., Stefanaki I., Kypreou K.P. , Kodela E., Bethimoutis G. , Ntritsos G., 

Evangelou E., Stratigos A.J., Antoniou C. Replication of risk variants for psoriasis in a Southern European case-control study: correlation with clinical subphenotypes. British Journal of Dermatology. 2015 Aug;173(2):552-4. 

Participation in the writing of the academic publication for Dermatology- Venereology of Professor C.Antoniou.2015 

Dessinioti C, Masouri S, Drakaki E, Katsambas A, Antoniou C. Short-contact low-dose MAL-PDT for acne vulgaris. British Journal of Dermatology. 2016 Jul;175(1):215 

Masouri S, Stefanaki I, Ntritsos G, Kypreou KP, Drakaki E, Evangelou E, Nicolaidou E, Stratigos AJ, Antoniou C. A Pharmacogenetic Study of Psoriasis Risk Variants in a Greek Population and Prediction of Responses to Anti-TNF-α and Anti-IL-12/23 Agents. Molecular Diagnosis and Therapy. 2016 Jun;20(3):221-5.  

Nikolis A., Enright M. K., Masouri S., Bernstein S., Antoniou C. Prospective evaluation of incobotulinumtoxinA in the management of the masseter using two different injection techniques. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2018 Jul 12;11:347-356