Δερματικές Παθήσεις

Η άσκηση της κλινικής δερματολογίας περιλαμβάνει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, επίκαιρων και αποτελεσματικών, σε ασθενείς με δερματολογικά προβλήματα. Στο Holistic Skin Care Centre εφαρμόζουμε τις κατάλληλες ιατρικές θεραπείες για ένα ευρύ φάσμα δερματικών παθήσεων αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της Δρ. Μασούρη.