Δέρμα και Διατροφή. Απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις

Λαμβάνω τελευταία πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση ‘διατροφή και δέρμα’ και είναι και
αλήθεια ότι υπάρχουν ιδιαίτερα πολλές αναφορές τελευταία όσον αφορά την ποιότητα των
τροφών, τις διαιτολογικές μας συνήθειες και φυσικά την επίδραση της διατροφής στην υγεία του
δέρματος.