Άρθρα & Εκδηλώσεις

Συνέδρια

Μέσα από συμμετοχές σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς, διασφαλίζεται η συνεχής εξειδίκευση και ενημέρωση πάνω στις βέλτιστες πρόσφατες μεθόδους θεραπείας και υπηρεσιών αισθητικής.

Δείτε όλες τις συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια.