Μας ρωτούν

Για την έγκυρη πληροφόρησή έχουμε συγκεντρώσει ενδιαφέροντα θέματα για το δέρμα και τη φροντίδα του, που έχουμε συναντήσει μέσα από την αντιμετώπιση πλήθους περιστατικών με δερματικές παθήσεις καθώς και από την εφαρμογή υπηρεσιών αισθητικής.