Υπηρεσίες Αισθητικής

Η άσκηση της αισθητικής δερματολογίας αποτελεί την επιστήμη που μου δίνει τη χαρά και την ικανοποίηση να αναδεικνύω την ομορφιά των ανθρώπων στηριζόμενη στην διαφορετικότητα τους.